سوابق پرداخت


سوابق پرداخت


نام دوره پرداخت یانکی مبلغ پرداخت شروع دوره پایان دوره اجرای دوره
دوره تولید پانسمان های بیولوژیک در درمان زخم ها پرداخت ناموفق 4500000 ریال 1402/03/01 1402/03/15 پرداخت ناموفق
دوره رایگان آموزش نرم افزار تحلیل آماری SPSS مقدماتی پرداخت موفق 0 ریال 1401/11/16 1401/11/29 دانلود نرم افزار آنلاین استودیو