مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

دوره تابستانه (مجازی)

مدرسه ملی زیست فناوری در دوره تابستانه (مقدماتی) برای اولین بار در کشور به صورت مجازی برگزار می شود.

دوره زمستانه (حضوری)

دوره زمستانه (پیشرفته) مدرسه ملی زیست فناوری، به صورت حضوری و در سطح پیشرفته ارائه می شود.

همایش ملی زیست فناوری

شرکت کنندگان دوره زمستانه مدرسه ملی زیست فناوری می توانند در همایش ملی زیست فناوری شرکت کنند.

6
رتبه جهانی ایران در تولید دانش زیست فناوری
1
رتبه منطقه ای ایران در تولید دانش زیست فناوری
700
سهم سالانه ایران از بازار جهانی زیست فناوری (میلیون دلار)
570
تعداد شرکت های دانش بنیان زیست فناوری