دوره مقدماتیدوره مقدماتی

دوره مقدماتی مدرسه ملی زیست فناوری ایران، با 6 محوریت، جهت آشنایی پژوهشگران با ابعاد مختلف زیست فناوری توسط انستیتو پاستور ایران به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار می شود. گذراندن دوره مقدماتی پیش نیازی برای دوره پیشرفته مدرسه ملی زیست فناوری است، تا دانشجویان و فارغ التحصیلان، ابزارها و مهارت های لازم برای انجام یک پروژه صنعتی بزرگ در حوزه زیست فناوری را کسب نمایند.
دوره مقدماتی مدرسه ملی زیست فناوری، ترکیبی از حدود 15 کارگاه تخصصی است که در قالب یک بسته آموزشی تهیه و ارائه می شود. با توجه به گستره زیست فناوری در دنیا و همچنین ارائه جدیدترین متدها و تکنیک ها، مطالب ارائه شده در دوره تابستانه هر سال بروز خواهد شد.
پژوهشگران، در طول دوره مقدماتی با 40 تکنیک و مهارت در طول 6 پانل دوره، آشنا می شوند و پس از گذراندن دوره مقدماتی، به صورت هدف مند می توانند یکی از پانل های دوره پیشرفته را، با درکی بیشتر از اهمیت پانل و علاقه مندی خود، فراگیرند.
دوره مقدماتی شامل 6 پانل است که ثبت نام کنندگان در دوره هر 6 پانل را مشاهده خواهند کرد.

آخرین تاریخ برگزاری

1402/09/19 - ظرفیت مانده : 5 نفر