تعرفه های ثبت نام


تعرفه ها

هزینه ثبت نام در دوره مقدماتی (مجازی - غیرحضوری): 140 هزار تومان
هزینه ثبت نام در دوره پیشرفته (مجازی - غیرحضوری): 140 هزار تومان
هزینه ثبت نام در همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی (مجازی - غیرحضوری): 92 هزار تومان
هزینه صدور و ارسال پستی گواهینامه ها از طریق پست سفارشی: 87 هزار تومان
تحویل گواهینامه ها تنها از طریق ارسال درخواست پستی در ناحیه کاربری امکان پذیر بوده و به صورت حضوری تحویل نخواهد شد.