تعرفه های ثبت نام


تعرفه ها


دوره های مجازی

هزینه ثبت نام در دوره های آموزش مجازی: 450 هزار تومان

دوره های کارآموزی حضوری

هزینه ثبت نام در دوره کارآموزی حضوری: 3 میلیون و چهارصد هزار تومان

همکارطرح پژوهشی (پایان نامه)

هزینه ثبت نام در دوره همکار طرح پژوهشی حضوری: 5 میلیون و سیصد و بیست هزار تومان

کارگاه های یک روزه حضوری

هزینه ثبت نام در کارگاه های یک روزه حضوری: 845 هزار تومان

همایش

هزینه ثبت نام در همایش بین المللی زیست فناوری: 220 هزار تومان

صدور گواهینامه

هزینه صدور و ارسال پستی گواهینامه ها از طریق پست سفارشی: 165 هزار تومان
تحویل گواهینامه ها تنها از طریق ارسال درخواست پستی در ناحیه کاربری امکان پذیر بوده و به صورت حضوری تحویل نخواهد شد.