همکار طرح پژوهشی (پایان نامه کارشناسی ارشد)


همکاری علمی پژوهشی

اطلاعیه پذیرش همکار طرح پژوهشی

انواع همکار طرح پژوهشی:
- نوع یک: پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
- نوع دو: همکاری در زمینه یک پژوهشی علمی منجر به مقاله داخلی و یا بین المللی

معرفی همکار پژوهشی نوع یک:
در راستای انجام پایان نامه های پژوهشی با موضوعات آزمایشگاهی روز کشور در حوزه ارزیابی تشخیص های آزمایشگاهی، مهندسی ژنتیک، پروتئین های نوترکیب، دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های ژنتیک، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، هماتولوژی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، میکروب شناسی و علوم گیاه شناسی و دانشجویان دکتری عمومی داروسازی، که تمایل به انجام پایان نامه در موضوعات تولید کیت های آزمایشگاهی مولکولی، بیوسنسورها و پروتئین های نوترکیب دارند می توانند فعالیت انجام پایان نامه خود را در یکی از آزمایشگاه های همکار مدرسه ملی زیست فناوری ایران انجام دهند. دانش آموختگان رشته زیست شناسی با گرایش ژنتیک، بیوتکنولوژی (زیست فناوری)، بیوشیمی، سلولی و مولکولی می توانند در یکی از آزمایشگاه های تحقیقاتی و یا تشخیص طبی به صورت همکار طرح، همکاری نمایند.
همکاری پژوهشگران و محققان، منوط به اعلام ظرفیت و موافقت مسئول آزمایشگاه و اعلام به مدرسه ملی زیست فناوری جهت پذیرش و ثبت نام قطعی می باشد.

شرایط پذیرش همکار طرح پژوهشی نوع یک:
 • انتخاب نماینده بخش به عنوان استاد مشاور و یا راهنما در پایان نامه
 • انتخاب موضوع پیشنهادی پایان نامه با نظر بخش مربوطه
 • پرداخت مبلغ مبلغ 5 میلیون و سیصد و بیست هزار تومان (معدل 53200000 ریال) بابت ثبت نام دوره همکار طرح پژوهشی
 • هزینه مواد اولیه و خرید ملزومات آزمایشگاهی (همانند دستکش، سر سمپلر و...) برابر با موضوع پایان نامه بر عهده شرکت کننده همکار طرح پژوهشی است.
معرفی همکار پژوهشی نوع دو:
یک پژوهشگر آزاد می تواند در هر یکی از طرح های پژوهشی حوزه علوم زیست فناوری و علوم آزمایشگاهی که در مدرسه ملی زیست فناوری ایران اجرا می شود همکاری نماید، این همکاری می تواند در بخش ویراستاری مقاله (در صورت آشنایی با فن ویراستاری)، بخش آنالیز آماری (در صورت آشنایی با نرم افزار اس پی اس اس و مدل های آماری دیگر) و بخش آزمایشگاهی باشد.

شرایط پذیرش همکار طرح پژوهشی نوع دو:
 • مصاحبه حضوری
 • ارسال رزومه علمی (به زبان انگلیسی)
 • پرداخت مبلغ مبلغ 5 میلیون و سیصد و بیست هزار تومان (معدل 53200000 ریال) بابت ثبت نام دوره همکار طرح پژوهشی
ضوابط همکاران طرح پژوهشی توع یک و دو:
 • انجام مصاحبه با بخش مربوطه قبل از ثبت نام قطعی
 • ساعت حضور همکاران طرح پژوهشی از 9 صبح الی 13 بعداز ظهر در ایام شنبه الی چهارشنبه (ایام غیرتعطیل رسمی) است.
 • بدون هماهنگی با مسئول آزمایشگاه، هیچ یک از همکاران طرح حق خروج از آزمایشگاه و یا غیبت در مدت زمان طرح را نخواهند داشت.
 • امکان انصراف از ثبت نام و عودت وجه پرداختی تحت هیچ شرایط امکانپذیر نمی باشد.
 • تحت هیچ شرایط امکان آوردن فرد همراه به داخل مجتمع امکانپذیر نمی باشد.
 • همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در آزمایشگاه اکیدا ممنوع و در صورت مشاهده از ادامه حضور در آزمایشگاه ممانعت خواهد شد.

جهت ثبت نام به ناحیه کاربری خود در سایت مراجعه نمایید.