همکار طرح پژوهشی (پایان نامه کارشناسی ارشد)


پذیرش پایان نامه ارشد و دکتری

اطلاعیه پذیرش همکار طرح پژوهشی

معرفی همکار طرح پژوهشی

در راستای انجام پایان نامه های پژوهشی با موضوعات آزمایشگاهی روز کشور در حوزه ارزیابی تشخیص های آزمایشگاهی، مهندسی ژنتیک، پروتئین های نوترکیب، دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های ژنتیک، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، هماتولوژی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، میکروب شناسی و علوم گیاه شناسی و دانشجویان دکتری عمومی داروسازی، که تمایل به انجام پایان نامه در موضوعات تولید کیت های آزمایشگاهی مولکولی، بیوسنسورها و پروتئین های نوترکیب دارند می توانند فعالیت انجام پایان نامه خود را در یکی از آزمایشگاه های همکار مدرسه ملی زیست فناوری ایران انجام دهند. دانش آموختگان رشته زیست شناسی با گرایش ژنتیک، بیوتکنولوژی (زیست فناوری)، بیوشیمی، سلولی و مولکولی می توانند در یکی از آزمایشگاه های تحقیقاتی و یا تشخیص طبی به صورت همکار طرح، همکاری نمایند.
همکاری پژوهشگران و محققان، منوط به اعلام ظرفیت و موافقت مسئول آزمایشگاه و اعلام به مدرسه ملی زیست فناوری جهت پذیرش و ثبت نام قطعی می باشد.

شرایط همکاری

  • انتخاب نماینده بخش به عنوان استاد مشاور و یا راهنما در پایان نامه
  • انتخاب موضوع پیشنهادی پایان نامه با نظر بخش مربوطه
  • هزینه مواد اولیه و خرید ملزومات آزمایشگاهی (همانند دستکش، سر سمپلر و...) برابر با موضوع پایان نامه بر عهده شرکت کننده همکار طرح پژوهشی است.

هزینه ثبت نام

تعرفه پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد: 10 میلیون و دویست هزار تومان
تعرفه پذیرش دانشجویان دکتری: 21 میلیون و چهارهزار تومان
تعرفه پرداخت شده بابت استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و مشاوره پایان نامه است

ضوابط همکار طرح پژوهشی

  • پس از ثبت نام از سوی آزمایشگاه جهت برگزاری جلسه توجیهی تماس حاصل می شود.
  • بدون هماهنگی با مسئول آزمایشگاه، هیچ یک از همکاران طرح حق خروج از آزمایشگاه و یا غیبت در مدت زمان طرح را نخواهند داشت.
  • امکان انصراف از ثبت نام و عودت وجه پرداختی تحت هیچ شرایط امکانپذیر نمی باشد.
  • تحت هیچ شرایط امکان آوردن فرد همراه به داخل آزمایشگاه امکانپذیر نمی باشد.
  • همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در آزمایشگاه اکیدا ممنوع و در صورت مشاهده از ادامه حضور در آزمایشگاه ممانعت خواهد شد.

جهت ثبت نام به ناحیه کاربری خود در سایت مراجعه نمایید.