همکار طرح پژوهشی (پایان نامه کارشناسی ارشد)


پایان نامه کارشناسی ارشد

همکار طرح پژوهشی


معرفی:
دوره همکار طرح پژوهشی، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد است که تمایل دارند پایان نامه خود را در آزمایشگاه های مربوط به مدرسه ملی زیست فناوری بگذرانند.

شرایط همکاری:
 • موضوع پایان نامه میبایست مرتبط با تولیدات واحد تولید NTA (در حوزه تولید کیت های آزمایشگاهی و همچنین داروسازی) باشد
 • موضوع پایان نامه به پیشنهاد مسئول بخش مربوطه به دانشجو و استاد راهنمای فرد مذکور مطرح می گردد
 • استاد مشاور پایان نامه میبایست یکی از اعضای هیئت علمی بخش تولید باشد
 • ساعت حضور در مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران میبایست با هماهنگی مسئول بخش مربوطه انجام شود
ضوابط دوره های کارآموزی:
 • امکان ثبت نام فقط برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های زیست شناسی (تمامی گرایش ها) و داروسازی میسر است.
 • ساعت حضور 2 روز در هفته از ساعت 9 الی 13 (انتخاب روز با هماهنگی کارشناس آزمایشگاه به انتخاب شرکت کننده است)
 • بدون هماهنگی با مسئول آزمایشگاه، هیچ یک از همکاران طرح حق خروج از آزمایشگاه و یا غیبت در مدت زمان طرح را نخواهند داشت.
 • امکان انصراف از ثبت نام و عودت وجه پرداختی تحت هیچ شرایط امکانپذیر نمی باشد.
 • تحت هیچ شرایط امکان آوردن فرد همراه به داخل مجتمع امکانپذیر نمی باشد.
 • همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه در آزمایشگاه اکیدا ممنوع و در صورت مشاهده از ادامه حضور در آزمایشگاه ممانعت خواهد شد.
 • پس از پایان دوره مذکور، گواهینامه همکار در طرح، توسط مدرسه ملی زیست فناوری ایران صادر خواهد شد.

جهت ثبت نام به ناحیه کاربری خود در سایت مراجعه نمایید.