ثبت نام در همایش ها


ثبت نام همایش ها


دومین همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی


تاریخ برگزاری


ردیف مهلت ثبت نام هزینه ثبت نام در همایش تخفیف ثبت نام زود هنگام
1 تا آبان ماه 1400 140 هزار تومان 40%
1 تا 20 آذر ماه 1400 160 هزار تومان 30%
1 تا 5 دی ماه 1400 180 هزار تومان 20%
1 تا 20 فروردین ماه 1401 200 هزار تومان 10%
q تا روز برگزاری کنگره 220 هزار تومان 0%
هزینه صدور و ارسال پستی گواهینامه ها از طریق پست سفارشی: 87 هزار تومان
تحویل گواهینامه ها تنها از طریق ارسال درخواست پستی در ناحیه کاربری (پس از برگزاری همایش) امکان پذیر بوده و به صورت حضوری تحویل نخواهد شد.