امتیاز شرکت در دوره ها


امتیازات دوره ها

یک دوره به جای چند کارگاه

محتوای ارائه شده در هر دوره، برابر با محتوای بیش از 15 کارگاه تخصصی است

هزینه های پایین

برای حمایت از توسعه زیست فناوری، 15% از هزینه صرف شده، از شرکت کنندگان دریافت می شود

مجازی بودن و کاهش هزینه های حضوری

بدون نیاز به پرداخت هزینه رفت و آمد و اقامت، در در ساعت از شبانه روز از دوره ها استفاده کنید

گواهینامه عالی

دریافت گواهینامه ابین المللی از آزمایشگاه تحقیقاتی ژنومیکس به زبان انگلیسی

تنوع سخنرانان

استفاده از اساتید ایرانی مطرح حوزه های زیست فناوری، در داخل و خارج از کشور

از صفر تا صد

آموزش مفاهیم تئوری و عملی در قالب از ساده ترین تا پیشرفته ترین مباحث

آموزش عملی و آزمایشگاهی

آموزش گام به گام عملی در محیط آزمایشگاه به صورت مجازی

استفاده از سرویس محبوب آنلاین استودیو

تمامی دوره های آموزش مجازی، تحت حمایت نرم افزار آنلاین استودیو بوده و به وسیله آن اجرا خواهد شد