همایش بین المللی


اولین همایش زیست فناوری و توسعه جهانی

معرفی همایش
اولین همایش زیست فناوری (بیوتکنولوژی) و توسعه جهانی با هدف معرفی جدید ترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه علوم بیوتکنولوژی 10 اردیبهشت ماه 1400 به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار گردید. اولین دوره این همایش با همکاری دانشگاه های آسیایی و با همکاری انستیتو پاستور ایران در قالب 7 پانل تخصصی برگزار شد.
محوریت های همایش، هر سال بر اساس نیاز روز دنیا انتخاب و بر اساس آن پانل های همایش معرفی می شوند. با توجه به تاثیر بیوتکنولوژی در تمامی گرایش ها بر روی صنعت و توسعه جهانی، لزوم برگزاری یک همایش در سطح بین المللی برای ارزیابی آخرین وضعیت پژوهش های پایه فناوری پیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
اولین همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی

نمایش بزرگتر پوستر همایش

تاریخ برگزاری
10 اردیبهشت ماه 1400 به مدت 8 روز
مهلت ارسال مقالات (تمدید مهلت ارسال)
28 اسفندماه 1399
کتابچه خلاصه مقالات:
دانلود
برنامه همایش
مشاهده