امتیاز شرکت در همایش


امتیازات همایش زیست فناوری و توسعه جهانی

ارسال مقاله

امکان ارائه مقاله به صورت سخنرانی کوتاه و یا پوستر به صورت مجازی

هزینه های پایین

برای حمایت از توسعه زیست فناوری، 50% از هزینه صرف شده، از شرکت کنندگان دریافت می شود

مجازی بودن و کاهش هزینه های حضوری

بدون نیاز به پرداخت هزینه رفت و آمد و اقامت، در در ساعت از شبانه روز از همایش استفاده کنید

گواهینامه بین المللی

دریافت گواهینامه مورد تایید انستیتو پاستور ایران (با هولوگرام انستیتو پاستور - به زبان انگلیسی) و با تایید از دانشگاه های بین المللی برگزار کننده

تنوع سخنرانان

استفاده از اساتید داخلی و بین المللی مطرح حوزه های زیست فناوری، در داخل و خارج از کشور

تنوع محورها

محور های همایش بر اساس تمامی گرایش های زیست فناوری انتخاب شده اند

کارگاه های جانبی - بین المللی

برگزاری کارگاه های مجازی به زبان انگلیسی و در سطح مجازی

استفاده از سرویس محبوب آنلاین استودیو

همایش، تحت حمایت نرم افزار آنلاین استودیو بوده و به وسیله آن اجرا خواهد شد

Could not connect: