همایش بین المللی زیست فناوری انستیتو پاستور


دومین همایش بین المللی زیست فناوری انستیتو پاستور

معرفی همایش
دومین همایش بین المللی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) انستیتو پاستور با هدف معرفی جدید ترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه علوم بیوتکنولوژی 10 اردیبهشت ماه سال 1401 به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار می شود. همایش زیست فناوری و توسعه جهانی با همکاری انستیتو پاستور ایران (دبیرخانه علمی) و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد.
محوریت همایش، هر سال بر اساس نیاز روز دنیا انتخاب و بر اساس آن پانل های همایش معرفی می شوند. با توجه به تاثیر بیوتکنولوژی در تمامی گرایش ها بر روی صنعت و توسعه جهانی، لزوم برگزاری یک همایش در سطح بین المللی برای ارزیابی آخرین وضعیت پژوهش های پایه فناوری پیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی

نمایش بزرگتر پوستر همایش

تاریخ برگزاری
10 اردیبهشت ماه 1401
مهلت ارسال مقالات (تمدید مهلت ارسال)
28 اسفند ماه 1400
لینک های مفید