همایش بین المللی


زیست فناوری و توسعه جهانی

معرفی همایش
همایش زیست فناوری (بیوتکنولوژی) و توسعه جهانی با هدف معرفی جدید ترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه علوم بیوتکنولوژی 10 اردیبهشت ماه هر سال به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار می شود. اولین دوره این همایش که از سال 1400 شروع خواهد شد با همکاری دانشگاه های آسیایی و با همکاری انستیتو پاستور ایران برگزار خواهد شد.
محوریت های همایش، هر سال بر اساس نیاز روز دنیا انتخاب و بر اساس آن پانل های همایش معرفی می شوند. با توجه به تاثیر بیوتکنولوژی در تمامی گرایش ها بر روی صنعت و توسعه جهانی، لزوم برگزاری یک همایش در سطح بین المللی برای ارزیابی آخرین وضعیت پژوهش های پایه فناوری پیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
تاریخ برگزاری
10 اردیبهشت ماه 1400 به مدت 3 روز
تاریخ شروع دریافت مقالات
10 اردیبشهت ماه 1399
ثبت نام
زمان شروع ثبت نام اعلام خواهد شد