همایش بین المللی زیست فناوری


سومین همایش بین المللی زیست فناوری

معرفی همایش
سومین همایش بین المللی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) انستیتو پاستور با هدف معرفی جدید ترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه علوم بیوتکنولوژی 13 اردیبهشت ماه سال 1402 به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار می شود. همایش زیست فناوری با همکاری انستیتو پاستور ایران (دبیرخانه علمی) و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد.
محوریت همایش، هر سال بر اساس نیاز روز دنیا انتخاب و بر اساس آن پانل های همایش معرفی می شوند. با توجه به تاثیر بیوتکنولوژی در تمامی گرایش ها بر روی صنعت و توسعه جهانی، لزوم برگزاری یک همایش در سطح بین المللی برای ارزیابی آخرین وضعیت پژوهش های پایه فناوری پیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
همایش بین المللی زیست فناوری و توسعه جهانی

نمایش بزرگتر پوستر همایش

تاریخ برگزاری
13 اردیبهشت ماه 1402
مهلت ارسال مقالات (تمدید مهلت ارسال)
31 فروردین ماه 1402
لینک های مفید