همایش بین المللی


دومین همایش زیست فناوری و توسعه جهانی

معرفی همایش
دومین همایش زیست فناوری (بیوتکنولوژی) و توسعه جهانی با هدف معرفی جدید ترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه علوم بیوتکنولوژی 10 اردیبهشت ماه 1401 به صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار گردید. اولین دوره این همایش با همکاری دانشگاه های آسیایی و با همکاری انستیتو پاستور ایران در قالب 7 پانل تخصصی برگزار شد.
محوریت های همایش، هر سال بر اساس نیاز روز دنیا انتخاب و بر اساس آن پانل های همایش معرفی می شوند. با توجه به تاثیر بیوتکنولوژی در تمامی گرایش ها بر روی صنعت و توسعه جهانی، لزوم برگزاری یک همایش در سطح بین المللی برای ارزیابی آخرین وضعیت پژوهش های پایه فناوری پیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
دومین همایش بین المللی زیست فناوری

نمایش بزرگتر پوستر همایش

تاریخ برگزاری
10 اردیبهشت ماه 1401 به مدت 8 روز
مهلت ارسال مقالات (تمدید مهلت ارسال)
28 اسفندماه 1400
کتابچه خلاصه مقالات:
دانلود