ارسال مقاله


ارسال مقاله در سومین همایش بین المللی زیست فناوری


قوانین و مقررات ارسال و ارائه مقالات:
هر نفر تنها مجاز به ارسال دو مقاله برای همایش است.
ارسال و ارائه مقالات تنها به زبان انگلیسی امکان پذیر بوده و مقالات زبان های دیگر بدون داوری رد می شوند.
تحت هیچ شرایط، پس از ارسال، امکان اصلاح محتوا و تغییر در اطلاعات نویسندگان وجود ندارد و مسئولیت وارد نمودن اطلاعات اشتباه بر عهده ارسال کننده مقاله است.
دریافت گواهینامه بین المللی ارسال مقاله، تنها به ارائه دهنگان مقالات (سخنرانی کوتاه و یا پوستر) امکان پذیر بوده و در صورت عدم ارسال فایل ارائه مقاله، گواهینامه ای به ایشان تعلق پیدا نمی کند.
در صورت رد مقاله توسط کمیته داوران، امکان عودت هزینه ثبت نام در همایش وجود ندارد. هزینه ثبت نام در همایش، صرفا بایت حضور در همایش بوده و یکی از مزایای آن، امکان ارسال مقاله در همایش است.
برای شرکت در همایش ارسال مقاله الزامی نیست و شرکت کنندگان می توانند بدون ثبت مقاله نیز در همایش ثبت نام کنند.
مقالات به صورت مروری و یا پژوهشی پذیرفته می شوند.
هر مقاله می تواند 6 نویسنده داشته باشد.
ارسال کننده مقاله می تواند هر یک از نویسندگان مقاله باشد.
حذف مقالات، تنها در صورت رد داوری میسر بوده و تحت هیچ شرایط امکان اصلاح مقالات وجود ندارد.
هر مقاله میبایست شامل حداکثر 700 کلمه باشد.
مقالات به صورت چکیده دریافت شده و نیازی به ارسال مقاله کامل نیست.
نحوه ارائه مقالات به دو صورت پوستر و سخنرانی کوتاه وجود دارد.
ارسال چکیده و ارائه مقالات الزاما باید به زبان انگلیسی باشد، در صورت ارائه سخنرانی کوتاه به زبان غیر از انگلیسی گواهینامه ارسال مقاله صادر نخواهد شد.
در گواهینامه بین المللی ارسال مقاله که به زبان انگلیسی صادر می گردد، عناون ارائه به صورت آنلاین درج نمی گردد.
مقالات ارائه شده به صورت پوستر وسخنرانی کوتاه (اورال) در زمان برگزاری همایش، در نرم افزار آنلاین استودیو به شرکت کنندگان نمایش داده می شود.
پژوهشگرانی که نحوه ارائه آنها به صورت سخنرانی کوتاه است، میبایست با استفاده از وب کم و یا دوربین، در مدت زمان 10 دقیقه، سخنرانی خود را ضبط نمایند. حجم فایل ارسال نباید کمتر از 200 مگابایت باشد. همچنین فرمت ویدیو ارسالی میبایست یکی از فرمت های MP4, MOV, AVI باشد. رعایت حجاب الزامی است
در صورت داوری نهایی، بعد از ارسال فایل پوستر و یا سخنرانی کوتاه (اورال) برای دبیرخانه همایش (با استفاده از سایت) و پس از تایید نهایی و اتمام همایش؛ کاربران می توانند از طریق درخواست پست سفارشی که ناحیه کاربری آنها در دسترس بوده اقدام به دریافت گواهینامه بین المللی نمایند.
سایر نویسندگان مقاله ارسالی، جهت دریافت گواهینامه بین المللی مقاله می بایست بصورت مجزا در همایش ثبت نام نموده و نسبت به ثبت درخواست پستی پس از آن اقدام نمایند.
نام تمامی نویسندگان مقاله، در هر یک از گواهینامه ارسال مقالات درج می شود.
تمامی گواهینامه های صادره دارای هولوگرام بوده و در صورت نداشتن هولوگرام، فاقد اعتبار است.
هنگام ارسال مقاله، به صحیح بودن ایمیل سایر نویسندگان دقت نمایید، در صورت تمایل سایر نویسندگان به ثبت نام در همایش، ایمیل وارد شده به عنوان نویسنده با ایمیل وارد شده در هنگام ثبت نام سایر نویسندگان تطابق داشته باشد.

مراحل ارسال و داوری مقالات:
ارسال چکیده مقاله توسط یکی از نویسندگان مقاله، با استفاده از فرم الکترونیکی موجود در سایت
داوری مرحله اول: داوری چکیده مقاله ارسالی (7 روز)
در صورت تایید داوری، پرداخت هزینه ثبت نام در همایش
داوری مرحله دوم: تعیین نوع ارائه مقالات (15 روز پس از پایان آخرین مهلت ارسال مقالات)
ارسال فایل ارائه مقالات (پوستر و یا سخنرانی) از طریق بارگزاری در وب سایت همایش


قوانین فوق را مطالعه نموده و می پذیرم > ارسال مقاله مشاهده آخرین مقالات ارسالی منCould not connect: