ثبت نام در همایش ها


ثبت نام همایش ها


سومین همایش بین المللی زیست فناوری


تاریخ برگزاری


ردیف مهلت ثبت نام هزینه ثبت نام در همایش تخفیف ثبت نام زود هنگام
1 تا آبان ماه 1400 140 هزار تومان 40%
1 تا 20 آذر ماه 1400 160 هزار تومان 30%
1 تا 5 دی ماه 1400 180 هزار تومان 20%
1 تا 20 فروردین ماه 1401 200 هزار تومان 10%
q تا روز برگزاری کنگره 220 هزار تومان 0%
هزینه صدور و ارسال پستی گواهینامه ها از طریق پست سفارشی: 165 هزار تومان
تحویل گواهینامه ها تنها از طریق ارسال درخواست پستی در ناحیه کاربری (پس از برگزاری همایش) امکان پذیر بوده و به صورت حضوری تحویل نخواهد شد.