دوره پیشرفتهدوره پیشرفته

دوره پیشرفته مدرسه ملی زیست فناوری ایران، با هدف افزایش توانمندی و مهارت آموزی حرفه ای، برای دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه زیست فناوری، توسط انستیتو پاستور ایران، برگزار می شود.
دوره پیشرفته مدرسه ملی، شامل 9 دوره مستقل از هم است که پژوهشگران می توانند بسته به علاقه مندی خود یکی از دوره ها را انتخاب کنند. دوره پیشرفته از مجموع حدودا 25 کارگاه تخصصی در هر دوره ساخته شده است و افراد شرکت کننده در دوره، به جای شرکت در 25 کارگاه تخصصی، در یک دوره تخصصی هدفمند، شرکت می نمایند. دوره پیشرفته به صورت تئوری و عملی (آزمایشگاهی) برای اولین بار در ایران به صورت مجازی برگزار می شود.

آخرین تاریخ برگزاری

1402/09/07 - ظرفیت مانده : 0 نفر