مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام در مدرسه ملی زیست فناوری ایران

ثبت نام

CAPTCHA

تذکر:
پس از ثبت نام، تغییر اطلاعات وارد شده امکان پذیر نیست.
نام و نام خانوادگی می بایست به زبان انگلیسی وارد شود، لازم به ذکر است این اطلاعات بر روی گواهینامه ها درج خواهد شد.
پس از پرداخت وجه ثبت نام، عودت هزینه امکان پذیر نیست.
مسئولیت ورود اطلاعات اشتباه بر عهده فرد ثبت نام کننده است.

ورود به حساب کاربری