مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

دریافت نرم افزار اجرایی

جهت اجرای دوره تابستانه مدرسه ملی زیست فناوری ایران، از نرم افزار استودیو آنلاین استفاده نمایید.
لازم به ذکر است، این نرم افزار در روز برگزاری دوره فعال خواهد شد و تا قبل از آن امکان ورود به نرم افزار فعال نخواهد شد.
همچنین، اطلاعات ورود به نرم افزار، همان اطلاعات کاربری شما در سایت است.
لینک دانلود نرم افزار
دریافت راهنمای استفاده از نرم افزار