مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

قوانین و مقررات شرکت در مدرسه ملی زیست فناوری


قوانین جاری ثبت نام


اطلاعات وارد شده در هنگام ثبت نام کاربران در سیستم ثبت شده و عینا بر روی گواهینامه ها درج خواهد شد، فلذا مسئولیت وارد کردن اطلاعات اشتباه و همچنین ایرادات املایی بر عهده فرد ثبت نام کننده است. لازم به ذکر است تحت هیچ شرایط تغییر عنوان در سامانه لحاظ نخواهد شد.
تعرفه پرداخت شده توسط کاربران، تحت هیچ شرایط عودت داده نخواهد شد.
دریافت گواهینامه های آموزشی، پس از شرکت در دوره، تنها از طریق درخواست پستی در ناحیه کاربری امکان پذیر است.
در صورتی که اطلاعات آدرس و نشانی پستی در زمان درخواست پستی به اشتباه وارد شود، مسئولیت آن بر عهده فرد ثبت نام کننده است.
هزینه صدور و ارسال پست سفارشی به صورت جداگانه از هزینه ثبت نام، اخذ می شود.
اجرای دوره تابستانه، نیازمند استفاده از نرم افزار آنلاین استودیو است که در سایت قرار گرفته است، تمامی کاربران میبایست سیستم های کامپیوتری خود را بر اساس توضیحات قرار داده شده در صفحه دانلود نرم افزار آماده نمایند. مسئولیت عدم آماده سازی سیستم های رایانه ای بر عهده فرد ثبت نام کننده است.