مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات پانل

  • برگزارکننده: انستیتو پاستور ایران
  • رئیس پانل: دکتر هومن کاغذیان
  • سمت رئیس پانل: هیئت علمی انستیتو پاستور ایران

سرفصل های پانل اقتصاد زیستی

- اصول نگارش طرح کسب و کار محصولات دارویی و واکسن

- ابر روند و روندهای سیستم‌های تولید محصولات زیستی

- یک استراتژیست چگونه می اندیشد

- آنالیز روند بازار محصولات زیستی

- آشنایی با بازارهای تجارت فناوری سلامت

- آشنایی با اصطلاحات حقوقی انتقال فناوری

- اینکوترمز

- بازاریابی علم و فناوری در حوزه سلامت

- اصول آینده‌نگاری در اقتصاد سلامت

- آشنایی و کار با نرم افزارهای مدیریت تولید محصولات زیستی

امکان تغییرات در برنامه اعلامی فوق تا روز قبل از برگزاری دوره وجود دارد

 

رئیس پانل

دکتر هومن کاغذیان

دکتر هومن کاغذیان