مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

تعرفه های ثبت نام

تعرفه شرکت در دوره ها


هزینه ثبت نام در دوره تابستانه (مجازی): 140 هزار تومان
هزینه ثبت نام در دوره زمستانه (حضوری): اعلام خواهد شد

تعرفه صدور و ارسال پستی گواهینامه ها


هزینه صدور و ارسال پستی گواهینامه ها از طریق پست سفارشی: 50 هزار تومان
تحویل گواهینامه ها تنها از طریق ارسال درخواست پستی در ناحیه کاربری امکان پذیر بوده و به صورت حضوری تحویل نخواهد شد.