مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

تماس با ما


با ما در ارتباط باشید

CAPTCHA

راه های تماس با ما

ایمیل روابط عمومی :
تلفن ثابت : 02126309741 (داخلی 115)
شماره پیامک 300099006230
پاسخ گویی حضوری: دبیرخانه مدرسه ملی زیست فناوری پاسخ گویی حضوری ندارد، فلذا از مراجعه حضوری به محل های برگزاری جدا خوداری نموده و سوالات و یا اشکالات کاربری خود را از طریق فرم الکترونیکی پیگیری نمایید.

شبکه های اجتماعی