مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

طرح همکاری اجرایی دانشجویی


شرایط همکاری


حضور در دبیرخانه دائمی مدرسه به مدت 600 ساعت
همکاری اجرایی در فرایند برگزاری مدرسه ملی
دانشجو و یا فارغ التحصیل در یکی از رشته های حوزه زیست فناوری (رشته زیست شناسی (تمامی گرایشها) رشته کشاورزی و رشته مهندسی پزشکی)
سکونت در محدوده استان تهران، به منظور تردد به دبیرخانه

امتیاز همکاری


دریافت گواهینامه همکاری اجرایی از سوی انستیتو پاستور ایران
گواهینامه همکاری اجرایی به عنوان یکی از مدرک های مهم در رزومه افراد برای ارائه در داخل و خارج از کشور حائز اهمیت است

فرم درخواست همکاریCAPTCHA