مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

ارسال شکایات، نظرات و پیشنهادات


فرم هوشمند ارسال شکایات

CAPTCHA

راهنمای ارسال

در صورتی که پس از شرکت در دوره تابستانه و یا زمستانه، پیشنهاد و یا انتقادی از محتوای آموزشی ارائه شده دارید، می توانید از طریق فرم هوشمند آن را با ما درمیان گذارید.