مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات پانل

  • برگزارکننده: انستیتو پاستور ایران
  • رئیس پانل: دکتر دلارام درود
  • سمت رئیس پانل: معاون تولید انستیتو پاستور ایران

سرفصل های پانل زیست فناوری صنعتی

مبانی مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت فراورده های دارویی زیستی

مبانی کنترل کیفیت فراورده های دارویی زیستی

مبانی فرمانتاسیون سلولهای باکتریایی و مخمری و کشت سلول های جانوری

مبانی فرایندهای پایین دستی در تولید پروتئین های نوترکیب در میزبان های باکتریایی، مخمری و جانوری

مبانی فرمولاسیون، بسته بندی و پرکنی فراورده های دارویی زیستی

امکان تغییرات در برنامه اعلامی فوق تا روز قبل از برگزاری دوره وجود دارد

رئیس پانل

دکتر دلارام درود

دکتر دلارام درود