اخبار


کتاب آشنایی با اصول، ضوابط و الزامات GLP عملیات خوب آزمایشگاهی


کتاب آشنایی با اصول و مقررات GLP یا عملیات خوب آزمایشگاهی توسط انتشارات زیست فناوری ایران منتشر شد.

مجموعه ضوابط و الزامات GLP مجموعه دستورالعمل لازم جهت انجام فعالیت های آزمایشگاه غیربالینی و تحقیقاتی و همچنین فرایندهای مطالعاتی که منجر به تولید یک محصول در حوزه سلامت می شود است، رعایت پروتکل ها و استانداردهایی که از نظر کیفیت، منافع سلامت مصرف کنندگان را تضمین می کند. همچنین بر اساس اطلاعات این کتاب، آزمایشگاهی های علاقه مند برای اخذ گواهینامه GLP می توانند بر اساس اصول منتشر شده این کتاب اقدام به اخذ مجوز نمایند.

کتاب اصول قوانین، مقررات و ضوابط GLP - عملیات خوب آزمایشگاهی

همچنین علاوه بر تمامی قوانین و مقررات بین المللی GLP، به قوانین و مقررات GLP در ایران که توسط سازمان غذا و داروی ایران FDO برنامه ریزی شده است اشاره شده است. آشنایی با قوانین GLP، همانند قوانین GMP بسیار حائز اهمیت است، در تمامی کشور های پیشرفته، علاوه بر استانداردهای ایزو، گواهینامه GMP و GLP الزامی است.

این کتاب به نگارش مجید مسگرطهرانی در سال 1400 درآمده است.

خرید و مطالعه سرفصل های کتاب:

کتاب آشنایی با GLP - عملیات خوب آزمایشگاهی