اخبار


کتاب اصول طراحی پرایمر انتشارات زیست فناوری مجوز گرفت


کتاب اصول طراحی پرایمر (مقدماتی و پیشرفته) توسط وزارت ارشاد مجوز گرفت. این کتاب که به همت شرکت دانش بنیان نسیم تشخیص آزما و تحت نظر مجید مسگرطهرانی (عضو هسته مرکزی قطب علمی ژنومیک کشور) به تالیف درآمده است توسط انتشارات زیست فناوری ایران مجوز گرفت.

این کتاب حاوی نکات آموزشی کلیدی در طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار های مختلف و همچنین نکات طراحی دستی پرایمر بدون استتفاده از نرم افزار است.

جهت خرید و مشاهده سرفصل کتاب به لینک زیر مراجعه نمایید

کتاب اصول طراحی پرایمر