مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

مهلت استفاده از دوره تابستانه

با توجه به هم زمانی برگزاری دوره تابستانه مدرسه ملی زیست فناوری با ایام عاشورا و تاسوعا امام حسین (ع) امکان تمدید مهلت استفاده از دوره از تاریخ 15 شهریور ماه لغایت 20 شهریور ماه به مدت 2 روز تمدید گردید، فلذا شرکت کنندگان می توانند تا تاریخ 22 شهریورماه از محتوای دوره تابستانه بهره مند شوند.

روابط عمومی