مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات دوره

  • تاریخ شروع: 15 بهمن 98
  • تاریخ پایان: 20 بهمن 98
  • نوع برگزاری: حضوری
  • محل برگزاری: (اعلام خواهد شد)

توضیحات دوره زمستانه

اطلاعات دوره زمستانه پس از پایان دوره تابستانه اعلام خواهد شد

دبیر علمی دوره

دکتر -