مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات همایش

  • تاریخ همایش: 19 بهمن 98
  • نوع برگزاری: حضوری
  • محل برگزاری: (اعلام خواهد شد)

توضیحات همایش

اطلاعات همایش پس از پایان دوره تابستانه اعلام خواهد شد

دبیر علمی همایش

دکتر -